Huisman Warmtetechniek is in het bezit van alle relevante certificaten en erkenningen. Bovendien wordt voortdurend aandacht besteed aan kwaliteit, scholing en ontwikkeling van onze organisatie en medewerkers.

Bedrijfscertificaat F-gassen regeling
Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties (montage, reparatie, periodiek onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling) waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonafbrekende) stoffen (zoals CFK’s, HCFK’s en HFK’s) vrij kunnen komen, is bedrijfscertificering volgens het F-Gassen besluit sinds 1 januari 2010 wettelijk verplicht.

VCA* 2008-5.1 certificaat
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Deze checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat het bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Erkend leerbedrijf certificaat
Huisman Warmtetechniek is een erkend leerbedrijf en voldoet daarmee aan alle voorwaarden om een leerling een volwaardige praktijkopleiding te bieden.

Lid Techniek Nederland
Huisman Warmtetechniek is aangesloten bij Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

Techniek Nederland is als ondernemersorganisatie continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Het is voor ons als organisatie een platform waar kennis wordt uitgewisseld. De intentie is dat Techniek Nederland zich voor de bij haar aangesloten leden inzet voor een vitale marktpositie en een optimaal economisch en financieel handelsklimaat.