Duurzame oplossingen

Huisman Warmtetechniek richt zich al jaren op duurzame energietechnieken en kan u vakkundig adviseren over de beste duurzame oplossingen voor uw bedrijf, organisatie of woning.

De energietransitie is in volle gang en er is veel aandacht voor energie- en/of duurzaamheidsvraagstukken. In een zoektocht naar lagere CO2-uitstoot, alternatieven voor fossiele brandstof en andere schone alternatieven, denkt Huisman mee met al uw integrale energievraagstukken en biedt duurzame, toekomstgerichte oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Energiebesparing voor bedrijven; niet alleen een wens, maar steeds meer een plicht

Naast dat u als organisatie misschien wilt verduurzamen – vanuit bijvoorbeeld de MVO-gedachte of financiële voordelen – wordt ook vanuit de overheid een steeds grotere verplichting bij ondernemers gelegd. Uw bedrijf heeft waarschijnlijk ook al te maken met wet- en regelgeving die verplicht om de energie-efficiëntie te verbeteren; Wet Milieubeheer, de Energielabel C-verplichting 2023 voor kantoren en nu ook een informatieplicht energiebesparing.

Huisman; uw partner in duurzame energie-oplossingen

Een ontwikkeling die vraagt om alternatieve en duurzame energietechnieken, maar vooral om een uitvoerend partner met kennis en knowhow van mogelijke maatregelen, technologische ontwikkelingen en de overheidsrichtlijnen. Huisman Warmtetechniek richt zich al jaren op duurzame energietechnieken en kan u adviseren over de beste duurzame oplossingen voor uw bedrijf of organisatie. Door middel van betrouwbare leveranciers, een eigen afdeling Engineering en continue bijscholing van het personeel, kunnen onze specialisten u helpen de voordelen en kansen voor verduurzaming in kaart te brengen. Hierin kijken we naar het beter benutten van bestaande systemen, aanvullende mogelijkheden zoals warmtepompen, warmteterugwin-systemen of zonnepanelen, maar ook naar beschikbare subsidies en regelingen.

Contact met Huisman Warmtetechniek

Wetten en regels energiebesparing voor ondernemers

Activiteitenbesluit milieubeheer

Vrijwel alle Nederlandse ondernemingen krijgen te maken met het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze verplichting geldt voor gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Voorwaarde is wel dat de energiebesparende maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Informatieplicht energiebesparing, wat betekent dit?

Naast de verplichting om energie te besparen is er sinds 2019 een meldingsplicht bijgekomen. Valt uw bedrijf onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Onze adviseurs helpen u graag om deze energiebesparingsmaatregelen te realiseren.

Energielabel C kantoren

Kantoorgebouwen moeten verplicht energiezuiniger worden. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal Energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Als een kantoor een Energielabel C wil bereiken, dan moeten er gebouwgebonden energiebesparende maatregelen voor verwarming, isolatie, verlichting en ventilatie worden uitgevoerd.
Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben, mogen niet meer worden gebruikt of in gebruik worden genomen. Het is aan te raden nu de investeringsmaatregelen voor het kantoorpand te verkennen om in 2023 aan de eis te kunnen voldoen. Huisman kijkt graag samen met u naar maatregelen die u kunt nemen om aan deze eisen te voldoen. Daarin adviseren we u ook graag over alle subsidiemogelijkheden en financiële regelingen.

Betrouwbaar

Comfortabel

Verwarmingspecialist